powrót

Ślub humanistyczny - kto go prowadzi?

09.09.2021

Ślub humanistyczny, nazywany jest także ślubem niereligijnym lub świeckim. Jest to ceremonia ślubna, która nie ma charakteru religijnego. Ślub humanistyczny popularna opcja dla par, które nie identyfikują się z żadną konkretną religią lub chcą mieć ślub oparty na wartościach humanistycznych, etycznych i moralnych.

Ceremonia ślubu humanistycznego jest zazwyczaj spersonalizowana i skupia się na relacji i wartościach pary. Może zawierać elementy takie jak przemowy, czytania, wspomnienia, ślubowanie, wymianę obrączek i inne symboliczne gesty. Para może wybrać miejsce ceremonii, które ma dla nich osobiste znaczenie, na przykład piękny ogród, plażę, muzeum lub inny lokal.
Ślub humanistyczny jest zazwyczaj prowadzony przez oficjanta ślubów humanistycznych, który jest wykwalifikowaną osobą lub celebrantem specjalizującym się w ceremoniach niereligijnych.

Oficjanci ślubów humanistycznych są przeszkoleni, aby tworzyć i prowadzić spersonalizowane ceremonie, które oddają wartości, przekonania i historię pary. Oficjanci ślubów humanistycznych to zazwyczaj wykwalifikowane osoby, które są zaznajomione z filozofią humanistyczną i umiejętnie prowadzą ceremonię. Pomagają one stworzyć unikalną i znaczącą ceremonię, która oddaje charakter pary i celebruje ich miłość.

Celebransi ślubów humanistycznych często pracują w organizacjach lub stowarzyszeniach humanistycznych lub świeckich. Mogą być również niezależnymi celebrantami, którzy oferują swoje usługi parom poszukującym alternatywnych ceremonii ślubnych. Ich rola polega na pomocy parze w zaplanowaniu i spersonalizowaniu ceremonii, napisaniu przemówień, przeczytaniu tekstów czy symbolicznych gestów i wreszcie na prowadzeniu samej ceremonii.

Celebransi ślubów humanistycznych pracują blisko z Parami Młodymi, aby zrozumieć ich historię, wartości i oczekiwania, a następnie tworzą spersonalizowaną ceremonię, która oddaje te elementy. Dzięki temu para ma możliwość uczczenia swojej miłości i zobowiązania w sposób zgodny z ich własnymi przekonaniami, niezależnie od aspektów religijnych.

Ważne jest, aby Para Młoda i celebrans ślubny omówili szczegóły ceremonii, w tym treść przemówień, czytania i wszelkie inne elementy, które chcieliby uwzględnić. Ślub humanistyczny pozwala parze wyrazić swoje uczucia, zaangażowanie i plany na przyszłość w sposób spójny z ich przekonaniami i wartościami.

Ślub humanistyczny - to opcja dostępna dla par, które chcą zobowiązać się do siebie w sposób ważny i znaczący, niekoniecznie przywiązując się do ram religijnych.

A gdzie w tym wszystkim jest wedding planner? Wedding planer czuwa nad całością uroczystości zaślubin i przyjęcia weselnego. Oczywiście zgodnie z życzeniem Pary Młodej, wedding planner pomaga zorganizować ślub humanistyczny – wybrać celebransa, oprawę muzyczną czy dekoracje miejsca ślubu.