back

Nota prawna

Niniejszy serwis został przygotowany przez Milord Artur Miller z siedzibą w Milanówku  przy ul. Królewskiej 74, jako serwis informacyjny dla odbiorców w Polsce. Prawa autorskie do materiałów zawartych w niniejszym serwisie przysługują firmie Milord Artur Miller. Jakiekolwiek drukowanie, kopiowanie i inne rodzaje wykorzystania mogą odbywać się jedynie i wyłącznie w celach niekomercyjnych i do użytku własnego.

Wszelkie umieszczone w niniejszym serwisie nazwy handlowe stanowią zarejestrowane znaki towarowe i jakiekolwiek ich wykorzystywanie odbywać się może jedynie za pisemną zgodą firmy Milord Artur Miller. Jakiekolwiek komentarze, sugestie lub uwagi nawiązujące do informacji zawartych w niniejszym serwisie, przekazane przez odwiedzającego nie będą traktowane jako poufne.

Firma Milord Artur Miller nie ponosi odpowiedzialności za wszystkie informacje zamieszczone w serwisie bez jej zgody lub przez nią nieopracowane. W szczególności dotyczy to sytuacji będących następstwem działań hakerskich.  Firma Milord Artur Miller informuje, że serwisy i strony internetowe, do których odesłania znajdują się w niniejszym serwisie, o ile nie zawierają takiej informacji, nie zostały przygotowane przez firmę Milord Artur Miller i nie ponosi ona żadnej odpowiedzialności za informacje, opinie i materiały tam zawarte.

Copyright © 2019 Milord Artur Miller.